documenten

Op deze webpagina vind je alle belangrijke schooldocumenten als pdf: schoolregelingen, notulen van de ouderraad en brieven van school. Staat het document dat je zoekt, er niet bij? Neem dan contact op met de schoolleiding.

REGELINGEN

Absentie en verzuim (pdf)
Absentie - verlof en leerplicht (pdf)
Anti-pestprotocol (pdf)
Bevorderingsnormen (pdf)
Dyslexiebeleid (pdf)
Examenreglement Zaam (pdf)
Leerlingenraadstatuten (pdf)
Leerlingenstatuut 2019-2021 (pdf)
Lessentabel 2020-2021 (pdf)
Medezeggenschapsreglement (pdf)
Ontruimingsinstructies (pdf)
Ouderbijdrage 2019-2020 (pdf)
Schoolexamenreglement (pdf)
Schoolfeestprotocol (pdf)
Schoolondersteuningsprofiel SOP (pdf)
Schoolplan 2016-2020 (pdf)
Schoolregels (pdf)
Socialmediaprotocol (pdf)
Talentbeleid (pdf)
Toetsreglement (pdf)


Notulen Ouderraad

juni 2020 (pdf)
januari 2020 (pdf)
november 2019 (pdf)

Brieven van school

Brief ouderavond lj 4 - 15 september 2020 (pdf)
Brief aanvullende maatregelen - 210820 (pdf)
Brief leerlingen - start schooljaar (pdf)
Brief ouders - start schooljaar (pdf)