documenten

Op deze webpagina vind je alle belangrijke schooldocumenten als pdf: schoolregelingen, notulen van de ouderraad en brieven van school. Staat het document dat je zoekt, er niet bij? Neem dan contact op met de schoolleiding.

REGELINGEN

Absentie en verzuim (pdf)
Absentie - verlof en leerplicht (pdf)
Anti-pestprotocol (pdf)
Bevorderingsnormen (pdf)
Dyslexiebeleid (pdf)
Examenreglement Cygnus 2020-2021(pdf)
Leerlingenraadstatuten (pdf)
Leerlingenstatuut 2019-2021 (pdf)
Lessentabel 2020-2021 (pdf)
Medezeggenschapsreglement (pdf)
Ontruimingsinstructies (pdf)
Ouderbijdrage 2019-2020 (pdf)
PTA reglement leerjaar 4 (pdf)
PTA reglement leerjaar 5 (pdf)
PTA reglement leerjaar 6 (pdf)
Schoolfeestprotocol (pdf)
Schoolondersteuningsprofiel SOP (pdf)
Schoolplan 2016-2020 (pdf)
Schoolregels (pdf)
Socialmediaprotocol (pdf)
Talentbeleid (pdf)
Toetsreglement (pdf)


Notulen Ouderraad

september 2020 (pdf)
juni 2020 (pdf)
januari 2020 (pdf)
november 2019 (pdf)

Brieven van school

Algemeen
Brief mondkapjesplicht 271020 (pdf)
Brief ouders - risico besmettingsrisico 211020 (pdf)
Brief coronanieuws 180920 (pdf)
Brief ouders - locatie gymnastieklessen (pdf)
Brief aanvullende maatregelen - 210820 (pdf)
Brief leerlingen - start schooljaar (pdf)
Brief ouders - start schooljaar (pdf)

Onderbouw-lj 1 t/m 3
PowerPoint ouderavond leerjaar 1 (ppt)
PowerPoint ouderavond leerjaar 2 (ppt)
PowerPoint ouderavond leerjaar 3 (ppt)

Bovenbouw-lj 4 t/m 6
Brief ouderavond lj 4 - 15 september 2020 (pdf)
Brief ouders - Avi-lessen bovenbouw 211020 (pdf)