Belangrijke data

Elk schooljaar verschuiven de data van de schoolvakanties. Ook kunnen de schoolvakanties per regio verschillen.

Start schooljaar 2020-2021

woensdag 19 augustus

Herfstvakantie
maandag 12 oktober t/m vrijdag 16 oktober 2020

Kerstvakantie
maandag 21 december 2020 t/m vrijdag 1 januari 2021

Voorjaarsvakantie
maandag 22 februari t/m vrijdag 26 februari 2021

2e Paasdag
maandag 5 april 2021

Meivakantie
maandag 26 april t/m vrijdag 14 mei 2021

Hemelvaart
donderdag 13 & vrijdag 14 mei 2021

2e Pinksterdag
maandag 22 mei 2020

Zomervakantie
maandag 12 juli t/m vrijdag 21 augustus 2021

Overige vrije dagen leerlingen
dinsdag 18 augustus 2020 (ontwikkeldag secties)
maandag 19 oktober 2020 (studiedag)
vrijdag 6 november 2020 (ontwikkeldag secties)
vrijdag 18 december 2020 (dag voor kerstvakantie)
donderdag 21 januari 2021 (ontwikkeldag secties)
vrijdag 12 februari 2021 (studiedag)
woensdag 10 maart 2021 (ontwikkeldag secties)
dinsdag 15 juni 2021 (ontwikkeldag secties)

Overige belangrijke data

Toetsweek 1 bovenbouw
vrijdag 6 november t/m maandag 16 november 2020

Toetsweek 2 bovenbouw
maandag 8 maart t/m dinsdag 16 maart 2021

Toetsweek 3 alle leerjaren
donderdag 17 juni t/m donderdag 24 juni 2021

Centraal eindexamen
17 mei t/m 31 mei 2021

Ouderavonden
(i.v.m. corona via teams)
Leerjaar 1: 1 september 2020
Leerjaar 2: 1 september 2020
Leerjaar 3: 15 september 2020
Leerjaar 4: 15 september 2020
Leerjaar 5: 22 september 2020
Leerjaar 6: 22 september 2020

Huiswerkavond leerjaar 1
11 november 2020
(o.v. informatie volgt)

Aanpakavond leerjaar
24 november 2020
(o.v. informatie volgt)

10 minutengesprekken
1 december 2020
(tweede datum volgt)

Klassieke reizen
donderdag 15 april t/m donderdag 22 april 2021

Activiteitenweek
maandag 19 april t/m vrijdag 23 april 2021
(incl. reizen leerjaar 4)